Værkstedsansvarlig i Tobakkens Kreative Værksted.

Tobakkens Kreative Værksteds formål er bl.a. at fremme kreativitet af enhver art.

Værkstedet drives i samarbejde med Tobakkens ledelse og Tobakkens Kreative Værksteds bestyrelse. Værkstedet bemandes i dagligdagen af frivillige (værkstedsledere/værkstedsansvalige) og alle der benytter værkstedet kommer af fri vilje og er drevet af kreativiteten og lysten til at skabe. Mangfoldigheden er stor og det er vigtigt at vi alle møder hinanden med respekt og anerkendelse, så der altid hersker en god stemning i værkstederne.

Generelle forventninger

Som værkstedsansvarlig forventer vi:

 • At du står til rådighed for brugerne med rådgivning i den tid der er aftalt vagt.
 • At du har et antal, aftalte, vagter og efter behov er åben for at tage en vagt for andre.
 • At du er medvirkende til at sikre at aftalte retningslinjer og husregler overholdes og efterleves af foreningens medlemmer, hvilket betyder, at der er en god tone og at alle rydder op efter sig.
 • At du har det overordnede ansvar for at værkstedet efterlades i ordentlig stand, at vinduer og døre er lukket og låst samt lyset er slukket.
 • At du er medvirkende til at fremme kendskabet til værkstedet gennem arrangementer.
 • At du har forståelse for at mennesker er forskellige og der skal være plads til alle.
 • At du har fornemmelse for hvordan man agerer i samværet med andre og forståelse for den rolle du har som værkstedsansvarlig.
 • At du medvirker ved optælling af varelager, bestilling af varer, støvsugning, aflåsning af diverse skabe, rengøring, afvikling af introaftener og udlevering af betalingssedler.

Fordele ved at være værkstedsansvarlig:

 • Du er fritaget for kontingent og kan benytte værkstedets faciliteter udenfor den officielle åbningstid.
 • Du kan være medvirkende til at præge kulturen og kreativiteten i værkstedet.
 • Du er en del af en større sammenhæng hvor kreativitet og morskab følges ad.
 • Du har mulighed for at komme til koncerter på Tobakken.

N.B.: Som værkstedsansvarlig er du tilknyttet et eller flere værkssteder. Du kan have ansvaret for mere end et værksted og skal kunne vise medlemmer til rette. Idet medlemmerne i Det Kreative Værksted er selvhjulpne behøver du ikke at have kendskab til det pågældende værksted.

Man skal have særlige færdigheder for at benytte Glasværkstedet og det betyder, at der altid skal være en glassansvarlig tilknyttet i åbningstiden.

Kunne du tænke dig at blive værkstedsansvarlig i et værksted, kan du kontakte bestyrelsen på kreativ@tobakken.dk