Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2017

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2017
Møde nr.: 2017-4. september

 

Til stede: Mikkel, Ulla, Rikke G., Linda, Lene og Marianne S.
Afbud fra Marianne M.

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

   

 2. Info fra Tobakken
  Værkstedet skal have fokus på Kulturens Døgn som finder sted d. 13.-14. oktober 2017.

   

 3. Sikkerhed
  Der mangler fortsat datablade i Geeklab samt gummimuffer og plexiglas til sandblæseren.
  Opmærksomhed på CE-mærkning og el sikkerhed for laserskæreren.

 4. Nyt fra Værkstederne

  Maleri:

  Gitte starter som værkstedsansvarlig onsdag i uge 36 kl. 9.30-13.00.

  Keramik:
  Intet at berette.
  Glas:
  Der er bevilget rullegardiner. Marianne S. sørger for de bliver indkøbt og sat op.
  Perleværksted:
  Intet at berette.
  Filt:

  Idet filtarbejde er sæsonpræget er der forslag om, at have andre aktiviteter i værkstedet. Det kan evt. være en mulighed at lægge filt- og eksperimenterende værksted sammen.
  Teknologiværksted:
  Laserskæreren er installeret. Den har fået en del opmærksomhed. Der er indkøbt materialer til brug ved laserskæreren. Der vil blive udregnet brugs- og materialepris.
  Mikkel og Peter deltager i Maker Event på biblioteket d. 30. september.

 1. Medlemmer, Værkstedsledere og værkstedsansvarlige
  Der er pt. 50 A medlemmer og 31 B medlemmer.
  Yvonne Tambour og Lis Hansen er blevet anbefalet som værkstedsansvarlig i glas. De er godkendt af bestyrelsen. Det anbefales, at de i en periode følger en anden ansvarlig.

   

 2. Arrangementer
  Evaluering af festugen 2017. Der var ok med besøgende den første dag. Den anden dag var der få besøgende. Vi vurderer på et senere tidspunkt, hvordan vores engagement til festugen skal være til næste år. Det kan være en mulighed, at tage det op som emne til foråret til en fællesaften for værkstedsansvarlige.
  Værkstedsansvarligaften d. 5. oktober. Linda og Marianne M. er tovholdere. Ulla vil gerne være behjælpelig ved behov. Emnet denne aften vil være Kulturens Døgn. Vi er modtagelige for gode ideer til aktiviteter eventuelle, på tværs af værkstederne.
  Værkstedet deltager i Kulturens Døgn og den røde tråd d. 13. okt. kl. 18.00-22.00. Dørene åbnes til åbent hus kl. 19.00.

   

 3. Budget
  Der er 211.703,16 kr. indestående på kontoen.
  Der indbetales 15.000 kr. i lokaleleje til Tobakken hvert kvartal.
  Vi afventer fortsat at blive koblet på Mobilpay.

 

 1. Informationshåndbog
  Informationshåndbogen er fortsat under udarbejdelse v. Marianne og Lene

 

 1. Indkomne forslag
  Bestyrelsen har deltaget i et møde med Helle Vind og Jan Mols omkring lagerregistrering. Vi skal arbejde videre med optællinger samt procedurer for indkøb, lager og varemodtagelse.
  Hvert værksted laver en liste over materialer, som kan indkodes i kasseapparatet. Der er en deadline på 2 uger for tilbagemelding til Lene.

  Installation og brug af laserskæreren og etablering af laserskærerværkstedet. Vi vælger, at laserskæreren skal være en integreret del af hele værkstedet, så der vil ikke blive et aflukket rum. Der kommer nærmere information om brug af maskinen. Indtil videre er det de ansvarlige i teknologiværkstedet der har kompetencerne til at benytte den.

  Vi har fået tilbudt at købe en glasovn fra Kraftcenteret. Det er godkendt fra bestyrelsen. Den lille ovn vi har i forvejen, vil vi forsøge at sælge. Marianne og Carsten er tovholdere på fragt og installation.

 

 1. Åbningstider
  Værksted Dag Åbningstid Ansvarlig

Keramik: Mandag kl. 13.00-21.00. Anne Grethe & Ellen
Glas: Mandag kl. 15.00-21.30. Lis, Ulla & Tove
Maleri: Mandag kl. 18.30-21.00. Linda & Lene
Trykværksted: Mandag kl. 18.30-21.00 Linda, Lene & Arne
Geeklab Mandag kl. 19.00-21.00. Søren, Peter & Mikkel

Keramik: Tirsdag kl.  9.00-15.00. Carsten & Richard
Maleri: Tirsdag kl. 9.00-12.00. Johny
Glas: Tirsdag kl.  9.00-15.00. Carsten
Glas: Tirsdag kl. 16.00-20.00. Karin og Marianne

Filt: Onsdag kl.  9.30-13.00. Sabina & Dorrit
Keramik: Onsdag kl.  9.30-13.00. Rikke G.
Maleri Onsdag kl. 9.30-13.00 Gitte Mortensen
Glas: Onsdag kl.  9.30-13.00. Line & Linda
Glas: Onsdag kl. 18.00-21.30. Lis & Rikke
Glasperler: Onsdag kl. 18.00-21.30. Rikke

Keramik: Torsdag kl. 13.00-17.00. Alice
Maleri: Torsdag kl.  9.00-13.00. Helle

Det er påkrævet at der skal være en værkstedsansvarlig, når man skal benytte glasværkstedet og Geeklab.
De øvrige værksteder kan man benytte i de angivne åbningstider.
Hvis der er angivet åbningstider i weekender, er der kun adgang til det pågældende værksted.

Alle værksteder har mulighed for at holde åbent ud over de faste annoncerede åbningstider. De fleksible åbningstider annonceres på facebook og alle medlemmer er velkomne i det pågældende værksted.

Lukket: 
Alle helligdage, uge 7, hele juli, ugen op til påske, uge 42 samt mellem jul og nytår.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mail kreativ@tobakken.dk.

Det Kreative Værksted på Tobakken drives af Tobakkens Kreative Værksteds Brugerforening og en række værkstedsansvarlige og værkstedsledere.Værkstedet er et tilbud til personer over 15 år i Esbjerg Kommune, hvor der er store muligheder for at udfolde sine kreative evner.


Aktiviteterne i værkstedet er 100% baseret på frivillige kræfter.

Der er ikke undervisning - men det er muligt, at blive vist til rette af en værkstedsansvarlig i værkstederne.

 

 1. PR, hjemmeside, facebook, øvrige medier
  Intet at berette.

   

 2. Eventuelt
  Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 28. november kl. 18.00.
  Rikke G. står for forplejning.