Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. juni 2017

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 kl. 18.00.
Møde nr.: 2017-3. juni

Til stede: Rikke, Ulla, Mikkel, Marianne M., Marianne S. og Lene.

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  Referatet er godkendt uden bemærkninger

   

 2. Info fra Tobakken
  Intet at berette.

 3. Sikkerhed
  Der skal fortsat indhentes datablade i Geeklab. Vi afventer at høre fra Nold.
  Der er kommet datablade på Bullseyesglas.
  Sandblæseren mangler fortsat gummimuffer og plexiglas. Marianne sørger for dette. Herefter vil Nold sørge for montering.

 4. Nyt fra Værkstederne

Maleri:
Intet at berette.

Keramik:
Leraffald skal i den dertilhørende spand som står i keramik. Alt andet affald skal i affaldssækken som står ved indgangen.
Aftalen er, at vi kun har en skraldespand til husaffald. Den der står ved indgangen. Dette for at forhindre, at der står skraldespande med madrester rundt omkring i værkstedet.
Tobakkens medarbejdere kommer til at sortere det, hvis vi ikke overholder aftalerne.

Der vil komme et opslag omkring affald, som hænges op ved elevatoren.

Glas:
De værkstedsansvarlige i glas har været på kursus i landscaping. De vil introducere det for medlemmerne og implementere det i værkstedet. For at kunne benytte metoden forventer vi, at man skal deltage i en introduktion, som afholdes af de værkstedsansvarlige.

Der indkøbes gardiner til solafskærmning i glasafdelingen.

Perleværksted:
Intet at berettet.

Filt:
Intet at berette.

Eksperimenterende værksted:
Da der ikke er nogen der er ansvarlige i dette værksted nedlægges det indtil videre.

Teknologiværksted:
Mikkel indkalder til møde i forbindelse med installation og brug af laserskæreren. De kommer med et oplæg omkring brug og sikkerhed.

Geeklab deltager i Makerevent på biblioteket d. 30. september.

 1. Medlemmer, Værkstedsledere og værkstedsansvarlige
  Der er pt. 49 A medlemmer og 46 B medlemmer. Der er 5 personer som er indmeldt i maj/juni og som fortsætter 2. halvår af 2017.
  Vi har fortsat forespørgsler hos medlemmer, som kunne have interesse i at være VA.

 2. Arrangementer
  Festugen 11.-19. august 2017.
  Programmet for ugen er følgende:


  Mandag d. 15. august
  Keramik 13.00-21.00 – Annegrethe og Ellen
  Glas 10.00-21.30 – Ulla og Tove
  Glasperler 18.00-21.30 – Rikke
  Filt 14.00-20.00 – Sabina
  Maleri 18.00-21.30 – Arne, Linda og Lene
  Tekstiltryk 19.00-21.30 – Arne, Linda og Lene
  Teknologi 18.00-21.30 – Mikkel


  Tirsdag d. 16. august
  Keramik 10.00-18.00 – Rikke og Carsten
  Glas 12.00-18.00 – Ulla
  Glasperler 18.00-21.00 – Line
  Maleri 10.00-12,00 – Johny
  Tekstiltryk 19.00-21.30 – Arne, Linda og Lene
  Teknologi 18.00-21.30 – Mikkel


  Værkstedsansvarligaften er udsat pga. manglende tilmelding. Linda og Marianne M. er tovholdere og foreslår at vi mødes d. 5. okt. Der vil komme nærmere information om dette. Ulla vil gerne være behjælpelig ved behov.

 3. Budget
  Der er 213.250,18 kr. indestående på kontoen.
  Der indbetales 15.000 kr. i lokaleleje til Tobakken hvert kvartal.
  Vi afventer fortsat at blive koblet på Mobilpay.

 4. Informationshåndbog
  Informationshåndbogen er fortsat under udarbejdelse v. Marianne og Lene.

 1. Indkomne forslag
  Helle er startet op og arbejder med udarbejdelse af lagerregistrering. Der er forslag fra Tobakken om et kasseapparat til registrering. Dette er der åbenhed overfor og vi afventer at blive indkaldt til et møde herom.
  Vi arbejder på at etablere elektronisk indmeldelse. Mikkel og Lene arbejder videre med det.
  Der arbejdes på etablering laserskærerværkstedet. I forbindelse med etableringen vil det lokaleændringer. Der kommer nærmere information herom. Der skal etableres et informations- og planlægningsmøde med Tobakken.
  Marianne, Linda og Lis har leveret og rengjort køkkenelementer til værkstedet.

 2. Åbningstider
  Værksted Dag Åbningstid Ansvarlig

Keramik: Mandag kl. 13.00-21.00. Anne Grethe & Ellen
Glas: Mandag kl. 15.00-21.30. Lis, Ulla & Tove
Maleri: Mandag kl. 18.30-21.00. Linda & Lene
Trykværksted: Mandag kl. 18.30-21.00 Linda, Lene & Arne
Geeklab Mandag kl. 19.00-21.00. Søren, Peter & Mikkel

Keramik: Tirsdag kl.  9.00-15.00. Carsten & Richard
Maleri: Tirsdag kl. 9.00-12.00. Johny
Glas: Tirsdag kl.  9.00-15.00. Carsten
Glas: Tirsdag kl. 16.00-20.00. Karin og Marianne

Filt: Onsdag kl.  9.30-13.00. Sabina & Dorrit
Keramik: Onsdag kl.  9.30-13.00. Rikke G.
Glas: Onsdag kl.  9.30-13.00. Line & Linda
Glas: Onsdag kl. 18.00-21.30. Lis & Rikke
Glasperler: Onsdag kl. 18.00-21.30. Rikke

Keramik: Torsdag kl. 13.00-17.00. Alice
Maleri: Torsdag kl.  9.00-13.00. Helle

Det er påkrævet at der skal være en værkstedsansvarlig, når man skal benytte glasværkstedet og Geeklab.
De øvrige værksteder kan man benytte i de angivne åbningstider.
Hvis der er angivet åbningstider i weekender, er der kun adgang til det pågældende værksted.

Alle værksteder har mulighed for at holde åbent ud over de faste annoncerede åbningstider. De fleksible åbningstider annonceres på facebook og alle medlemmer er velkomne i det pågældende værksted.

Lukket: 
Alle helligdage, uge 7, hele juli, ugen op til påske, uge 42 samt mellem jul og nytår.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på

på mail: kreativ@tobakken.dk

Det Kreative Værksted på Tobakken drives af Tobakkens Kreative Værksteds Brugerforening
og en række værkstedsansvarlige og værkstedsledere.
Værkstedet er et tilbud til personer over 15 år i Esbjerg Kommune, hvor der er store muligheder for at udfolde sine kreative evner.

Aktiviteterne i værkstedet er 100% baseret på frivillige kræfter.

Der er ikke undervisning - men det er muligt, at blive vist til rette af en værkstedsansvarlig i værkstederne.

 1. PR, hjemmeside, facebook, øvrige medier
  Intet at berette.

 2. Eventuelt
  Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 4. sep. kl. 18.00
  Marianne M. står for forplejning.