Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. januar 2017 kl. 18.30.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. januar 2017 kl. 18.30.
Møde nr.: 2017-1. januar

                     

Til stede: Rikke G., Rikke B., Ulla, Mikkel, Marianne, Linda og Lene.                           

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  Referatet er godkendt uden bemærkninger.
   
 2. Info fra Tobakken
  Intet at berette.
   
 3. Sikkerhed
  Linda og Nold er opmærksomme på sandblæseren, som støver mere end sædvanligt.
  Det er vigtigt, at man tjekker om sidelågen er ordentligt lukket ved brug.
  Der skal benyttes masker ved brug.
  I perleværkstedet må der tilsluttes en 11 kilos gasflaske. Ekstra gasflasker kan opbevares i ”lerdepotet”.

  Mikkel skal finde datablade til væsker som forefindes i teknologiværkstedet.
  Nold vil herefter være behjælpelig med at finde ud af hvordan det skal håndteres og opbevares.

 

 1. Nyt fra Værkstederne

Maleri:
Alle er velkomne til at komme at få introduktion til trykværkstedet.
Henvendelse til malerværkstedet v. Arne. Der er altid åbent mandag aften.

Keramik:
Intet at berette.

Glas:
Linda Stræde har undersøgt hvorvidt det er nødvendigt, at have faste aftaler
for service af ovnene og har givet en tilbagemelding om,
at vi blot skal kontakte reparatør når ovnene viser tegn på ustabilitet.
Alle 3 ovne er repareret og kører igen.

Perleværksted:
Intet at berette.

Filt:
Intet berette.

Eksperimenterende værksted:
Intet at berette.

Teknologiværksted:
Værkstedet har modtaget tilsagn om 70.000 kr. i fondsmidler til en laserskærer.
Vi mangler fortsat midler for at kunne realisere købet. Der er flere ansøgninger
som vi ikke har fået svar fra.
På grund af manglende tilslutning, er det besluttet at lukke den faste åbningstid
om torsdagen og kun have åbent i Geeklab mandag aften.
 

 1. Medlemmer, Værkstedsledere og værkstedsansvarlige
  For at kunne fungere som frivillig skal man indgå i vagtplanen med mindre andet er aftalt. 
  Sidst på året 2016 var der 73 helårs medlemmer,
  50 indmeldte 1. halv år, 49 indmeldte 2. halvår og 24 frivillige.
   
 2. Arrangementer
  Der er arrangeret tur til Godsbanen i Århus d. 2. februar 2017.
  Sidste tilmelding er d. 23. januar 2017. Der er sendt invitation ud til alle medlemmer.
   
 3. Budget
  Swippaftalen ophører d. 28. februar 2017. Herefter overgår aftalen til
  Mobilpay. Jan Wolff sørger for det formelle i den forbindelse.
  Vi har på nuværende tidspunkt 184.461,39 kr. indestående på kontoen.
  Ulla aftaler med Tobakken hvordan lokalelejen betales.
   
 4. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er aftalt til d. 23. marts kl. 18.30.
  Pga. forplejning er der tilmelding til generalforsamlingen.
  Indkaldelse til Generalforsamlingen sendes ud til alle medlemmer senest 4 uger før.
  Forberedende møde er aftalt til d. 16. marts 2017 kl. 16.30.
   
 5. Informationshåndbog

            Informationshåndbogen er fortsat under udarbejdelse v. Marianne og Lene

 1. Indkomne forslag
   

     11. Åbningstider

 

Værksted Dag Åbningstid Ansvarlig
Keramik Mandag Kl. 13:00 - 21:00 Anne Grethe &Ellen
Glas Mandag Kl. 15:00-21:30 Lis, Ulla & Tove
Maleri Mandag Kl. 18:30 - 21:00 Linda & Lene
Tryk/Tekstil Mandag Kl. 18:30 - 21:00 Linda, Lene & Arne
Geeklab Mandag Kl. 19:00 - 21:00 Søren, Peter & Mikkel
       
Keramik Tirsdag Kl. 9:00 - 15:00 Carsten
Maleri Tirsdag Kl. 9:00 - 12:00 Johny
Glas Tirsdag Kl. 9:00 - 15:00 Carsten
Glas Tirsdag Kl. 16:00 - 20:00 Karin & Marianne
       
Filt: Onsdag Kl. 9:30 - 13:00 Sabina & Dorrit
Keramik Onsdag Kl. 9:30 - 13:00 Rikke G.
Glas Onsdag Kl. 9:30 - 13:00 Sabina & Linda
Glasperler Onsdag Kl. 18:00 - 21:30 Rikke
Glas Onsdag Kl. 18:00 - 21:30 Lis & Rikke
       
Keramik Torsdag Kl. 13:00 - 17:00 Alice
Maleri Torsdag Kl. 9:00 - 13:00 Helle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er påkrævet at der skal være en værkstedsansvarlig, når man skal
benytte glasværkstedet og Geeklab.
De øvrige værksteder kan man benytte i de angivne åbningstider.
Hvis der er angivet åbningstider i weekender, er der kun adgang til det pågældende værksted.
Alle værksteder har mulighed for at holde åbent ud over de faste annoncerede
åbningstider. De fleksible åbningstider annonceres på facebook og alle medlemmer er
velkomne i det pågældende værksted.

Lukket: 
Alle helligdage, uge 7, hele juli og uge 42 samt ugen op til påske og ugen op til jul.

             

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mail: kreativ@tobakken.dk

Det Kreative Værksted på Tobakken drives af Tobakkens Kreative Værksteds Brugerforening
og en række værkstedsansvarlige og værkstedsledere.
Værkstedet er et tilbud til personer over 15 år i Esbjerg Kommune,
hvor der er store muligheder for at udfolde sine kreative evner.

Aktiviteterne i værkstedet er 100% baseret på frivillige kræfter.

Der er ikke undervisning - men det er muligt, at blive vist til rette af en værkstedsansvarlig i værkstederne.
 

 1. PR, hjemmeside, facebook, øvrige medier
  Intet at berette.
   
 2. Eventuelt

            Næste bestyrelsesmøde fastsættes efter Generalforsamlingen.