Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. april 2017

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. april 2017 kl. 18.00.
Møde nr.: 2017-2. april

Til stede: Linda, Rikke, Ulla, Mikkel, Marianne M., Marianne S. og Lene.

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  Referatet er godkendt uden bemærkninger.

 2. Info fra Tobakken
  Der vil snarest komme en afklaring for en dato, så der kan oprettes Mobilepay til forbrugskontoen.
  Jan Mols har til hensigt, at ansætte en i et flexjob på 6 timer pr. uge i det Kreative Værksted. Der vil være en prøvetid på 3 mdr. Opgaverne vil bl.a. være: Lageroptælling, tjek af mailbox, forefaldende opgaver i forbindelse med de administrative opgaver i værkstedet ift. Tobakken – bl.a. lager, forbrugsregistrering og betalinger.
  Det er ikke intentionen, at vedkommende skal være værkstedsansvarlig eller påtage sig opgaver i forhold til aktiviteterne i værkstederne.

 3. Sikkerhed
  Nold vil sørge for, at indhente datablade til de væsker som forefindes i teknologiværkstedet.
  Der er købt nyt bullseyespulver i glasafdelingen. Der skal være datablade og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) på det.
  Marianne S. sørger for at indhente databladene og inddrager herefter Marianne M. som vil sikre at alt er som det skal være, førend det tages i brug.

  Det er påbudt at anvende maske, når sandblæseren benyttes. Der skal indkøbes gummimuffer og plexiglas til reparation af sandblæseren. Marianne S. sørger for at det bliver indkøbt og Nold vil herefter sørge for at det bliver monteret.

 

 1. Nyt fra Værkstederne
  Maleri:
  Intet at berette.
  Keramik:
  Intet at berette.

  Glas:
  Intet at berette.
  Perleværksted:
  Intet at berettet.

  Filt:
  Intet at berette.

  Eksperimenterende værksted:
  Intet berettet.

  Teknologiværksted:
  Deltog i International Open Hackerspace Day. Dette arrangement har fungeret en gang årligt de sidste 5 år. Der blev videostreamet på facebook fra værkstedet i løbet af dagen. Mange fra værkstedet deltog og enkelte besøgende udefra.

 2. Medlemmer, Værkstedsledere og værkstedsansvarlige
  Der er pt. 47 A-medlemmer og 44 B-medlemmer.
  For at kunne fungere som frivillig skal man indgå i vagtplanen med mindre andet er aftalt.
  Richard Dethlefsen er godkendt som værkstedsansvarlig i keramik.

  Vi vil undersøge om der kan være nogle medlemmer som har interesse i, at være værkstedsansvarlige i foreningen, således at der kan være flere åbningstider.

 3. Arrangementer
  Der var 30 personer der deltog på turen til Godsbanen i Århus. Der har været positive tilbagemeldinger. Det kan være en mulighed at planlægge en lignende tur til Depotgården i Fredericia.

  Festugen 11.-19 august 2017. Vi forventer at benytte samme model som sidste år, hvor der er åbent hus i værkstederne mandag og tirsdag. De resterende dage vil der være normale åbningstider. Linda vil være ansvarlig for at inddrage alle værkstedsansvarlige i forhold til at lave åbningsplan for festugen.

  Værkstedsansvarligaften bliver d. 15. juni kl. 18.00-21.30. Linda og Marianne M. er tovholdere. Ulla vil gerne være behjælpelig ved behov.

   

 4. Budget
  MobilePay til kontingentskontoen er umiddelbart ikke et behov.
  Vi afventer udspil fra Tobakken i forhold opkrævning af lokaleleje. Vi ønsker på sigt, at betale lejen hver måned.

   

 5. Informationshåndbog
  Informationshåndbogen er fortsat under udarbejdelse v. Marianne og Lene

 6. Indkomne forslag
  Juleferien i værkstedet er d. 22.12.17-02.01.18
  Flexjob/ Se info fra Tobakken.
  Marianne S. og Ulla er ved at planlægge et glaskursus for de frivillige. Der vil være plads til 12 personer – Landscaping. Nærmere information følger senere.
  Vi vil udarbejde en procedure i samarbejde med Tobakken i forhold til udlevering af nøglebrikker.

 1. Åbningstider
  Værksted Dag Åbningstid Ansvarlig

Keramik: Mandag kl. 13.00-21.00. Anne Grethe & Ellen
Glas: Mandag kl. 15.00-21.30. Lis, Ulla & Tove
Maleri: Mandag kl. 18.30-21.00. Linda & Lene
Trykværksted: Mandag kl. 18.30-21.00 Linda, Lene & Arne
Geeklab Mandag kl. 19.00-21.00. Søren, Peter & Mikkel

Keramik: Tirsdag kl.  9.00-15.00. Carsten & Richard
Maleri: Tirsdag kl. 9.00-12.00. Johny
Glas: Tirsdag kl.  9.00-15.00. Carsten
Glas: Tirsdag kl. 16.00-20.00. Karin og Marianne

Filt: Onsdag kl.  9.30-13.00. Sabina & Dorrit
Keramik: Onsdag kl.  9.30-13.00. Rikke G.
Glas: Onsdag kl.  9.30-13.00. Sabina & Linda
Glas: Onsdag kl. 18.00-21.30. Lis & Rikke
Glasperler: Onsdag kl. 18.00-21.30. Rikke

Keramik: Torsdag kl. 13.00-17.00. Alice
Maleri: Torsdag kl.  9.00-13.00. Helle

Det er påkrævet at der skal være en værkstedsansvarlig, når man skal benytte glasværkstedet og Geeklab.
De øvrige værksteder kan man benytte i de angivne åbningstider.
Hvis der er angivet åbningstider i weekender, er der kun adgang til det pågældende værksted.

Alle værksteder har mulighed for at holde åbent ud over de faste annoncerede åbningstider. De fleksible åbningstider annonceres på facebook og alle medlemmer er velkomne i det pågældende værksted.

Lukket: 
Alle helligdage, uge 7, hele juli, ugen op til påske, uge 42 samt mellem jul og nytår.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mail: kreativ@tobakken.dk

Det Kreative Værksted på Tobakken drives af Tobakkens Kreative Værksteds Brugerforening og en række værkstedsansvarlige og værkstedsledere.

Værkstedet er et tilbud til personer over 15 år i Esbjerg Kommune, hvor der er store muligheder for at udfolde sine kreative evner.

Aktiviteterne i værkstedet er 100% baseret på frivillige kræfter.

Der er ikke undervisning - men det er muligt, at blive vist til rette af en værkstedsansvarlig i værkstederne.

 1. PR, hjemmeside, facebook, øvrige medier
  Intet at berette.

   

 2. Eventuelt
  Vi vil oprette elektronisk indmeldelse, hvor der bliver returneret en godkendelse til det nye medlem samt sendt en mail til en administrator i bestyrelsen. Mikkel og Lene er ansvarlige for det.


  Vi har følgende ønsker til forbedringer i værkstedet:
  Malerværkstedet: Stor og dyb vask til afvaskning af forme.
  Keramik: Bedre lys over bordene og flytning af lamper
  Sandblæseren: Gummimuffer som slutter tæt og udskiftning af glasrude.

  Evt. skab til væsker i teknologiværkstedet.
  Udsugning til laserskærer og installeringstiltag.
  Linda har kontakt til Nold i forhold til dette.

Næste møde er d. 12. juni kl. 18.00.