Kontingentet er på 800,- kr. og dækker et års medlemskab. Medlemskabet følger kalenderåret.

Kontingentet dækker at alle værksteder står til din rådighed. Du skal dog betale for de materialer du bruger. Kontingentet dækker vedligholdelse af værkstedernes maskiner, ovne og det inventar som du benytter samt indkøb af nye ting til værkstederne.
Alt er baseret på, at du skal være selvhjulpen.
Der gives generelt ingen undervisning, men den værkstedsansvarlige er altid parat til at hjælpe dig.


Det anbefales, hvis du ikke er selvhjulpen i det ønskede værksted, at du tilmelder dig et introduktionsaften.
Du er altid velkommen til at komme i vores åbningtider og tale med en værkstedsansvarlig om dit ønske.

Kontingent pr. 1. januar 2017 for alle aktive værksteder:
Kontingent for et helt år: 800,- kr. - A medlemskab (1/1 - 31/12)
Kontingent for et halvt år 450,- kr. - B medlemskab (1/1 - 31/6) eller (1/7- 31/12)


Ved indmeldelse efter 1. maj eller 1. november betales 150 kr. pr. måned for indeværende halvår samt 450 kr. for kommende halvår.

Man kan minimum være medlem i et halvt år.

Kontingent indbetales ved kontooverførsel til Spar Nord: Regnr. 9244 Kontonr. 4580053462 
Mærk betalingen med dit navn samt A eller B for ønsket medlemskabstype.
Medbring gerne kvittering/udskrift i Tobakkens Kreative Værksteder for dokumentatiion af kontingentbetaling.

Der modtages ikke kontanter I værkstederne, hverken for betaling af kontingent eller materialer. Forbrug af materialer betales med Mobilepay og Dankort.