Kontingentet er på 800,- kr. og dækker et års medlemskab. Medlemskabet følger kalenderåret.

Kontingentet dækker at alle værksteder står til din rådighed. Du skal dog betale for de materialer du bruger. Kontingentet dækker vedligholdelse af værkstedernes maskiner, ovne og det inventar som du benytter samt indkøb af nye ting til værkstederne.
Alt er baseret på, at du skal være selvhjulpen.
Der gives generelt ingen undervisning, men den værkstedsansvarlige er altid parat til at hjælpe dig.


Det anbefales, hvis du ikke er selvhjulpen i det ønskede værksted, at du tilmelder dig et introduktionsaften.
Du er altid velkommen til at komme i vores åbningtider og tale med en værkstedsansvarlig om dit ønske.

Kontingent pr. 1. januar 2017 for alle aktive værksteder:
Kontingent for et helt år: 800,- kr. - A medlemskab.(1/1 - 31/12)
Kontingent for et halvt år 450,- kr. - B medlemskab.(1/1 - 31/6) eller (1/7- 31/12)


Ved indmeldelse i maj eller november betales 150 kr.
for indeværende halvår samt 450 kr. for næste halvår.
Ved indmeldelse i juni eller december betales 150 kr.
for indeværende halvår samt 450 kr. for næste halvår.
Man kan minimum være medlem i et halvt år.

Kontingent indbetales til Spar Nord: Regnr. 9244 Konto 4580053462 
Mrk. Dit Navn+A eller B
Medbring kvitteringen til Tobakkens Kreative Værksteder.

Der kan ikke betales med rede penge I værkstederne.
Forbrug betales i værkstedet via Dankort eller Swipp
.